پنجشنبه 29 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌ - مصوب‌ 5 5 13

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌ - مصوب‌ 5 5 13   
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌  - مصوب‌ 5 5 1344

در اجرای‌ ماده‌ 3 تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ مورخ‌ 13742 راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌ آیین‌ نامه‌ شماره‌ 178106 مورخ‌ 23 10 1342 لغو و آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ تصویب‌ نامه‌ مذکور به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ می‌شود

ماده‌ 1 ـ بیگانگانی‌ که‌ به‌ منظور سیاحت‌ و استفاده‌ ییلاقی‌ مسافرت‌ های‌ منظم‌ فصلی‌ در سنوات‌ متعدد و متوالی‌ به‌ ایران‌ می‌نمایند هرگاه‌ بخواهند در ایران‌ محلی‌ برای‌ سکونت‌ شخصی‌ خریداری‌ نمایند باید به‌ ترتیب‌ زیر اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 2 ـ متقاضیان‌ تقاضای‌ خود را که‌ باید حاوی‌ نکات‌ زیر باشد

الف‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ و محل‌ اقامت‌ و رونوشت‌ شناسنامه‌ یا رونوشت‌ برگ‌ هویت‌.

ب‌ ـ تابعیت‌ فعلی‌ و در صورت‌ تغییر تابعیت ‌، تابعیت‌ اصلی‌.

ج‌ ـ مشخصات‌ کامل‌ محل‌ مورد تقاضای‌ خود را در استانها و فرمانداری های‌ کل‌ به‌ استانداری‌ یا فرمانداری‌ کل‌ و در تهران‌ به‌ دفتر نخست‌ وزیر تسلیم ‌نمایند. استانداران‌ یا فرمانداران‌ کل‌ بر حسب‌ مورد تقاضای‌ واصله‌ را حداکثر در ظرف‌ یکماه‌ با نظر شورای‌ امنیت‌ محل‌ رسیدگی‌ نموده‌ و نتیجه‌ را به‌ نخست‌ وزیری‌ ارسال‌ می‌دارند.

کلیه‌ تقاضاهای‌ واصله‌ به‌ مرکز و استانها در کمیسیونی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ نخست‌ وزیری‌ و وزارتخانه ‌های‌ کشور، دادگستری‌ ، امور خارجه‌ در نخست ‌وزیری‌ مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌ و برای‌ تصویب‌ نهایی‌ به‌ هییت‌ وزیران‌ تقدیم‌ می‌شود تصمیم‌ کمیسیون‌ در مورد تقاضا قطعی‌ است‌.

ماده‌ 3 ـ در صورتی‌ که‌ تقاضا مورد تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ قرار گیرد مراتب‌ توسط‌ دفتر نخست ‌وزیری‌ به‌ متقاضی‌ و اداره‌ ثبت‌ کل‌ و در شهرستانها به ‌استانداری‌ یا فرمانداری‌ کل‌ اعلام‌ می‌شود. اداره‌ ثبت‌ کل‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را حداکثر در ظرف‌ یک‌ هفته‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ ابلاغ‌ نماید.

ماده‌ 4 ـ خریدار مکلف‌ است‌ ثمن‌ مورد معامله‌ را از طریق‌ انتقال‌ یا فروش‌ ارز بوسیله‌ یکی‌ از بانکهای‌  مجاز تحصیل‌ نماید. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند هنگام‌ انجام‌ معامله‌ گواهی‌ بانک‌ مجاز را از خریدار مطالبه‌ و مراتب‌ را با ذکر مشخصات‌ در سند قید نمایند.
 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما