پنجشنبه 29 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها - مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۰

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها - مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۰   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 با احترام تصویر بخشنامه شماره 9428/86/1 ـ 10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها

 بنا بر پیشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌گردد تا در موارد لازم بتوانند به محکومان زندانی که کمتر از 6 ماه به پایان محکومیت آن باقی مانده است و یا کمتر از دو میلیون تومان جریمه دارند هر دو هفته یکبار به اعطای مرخصی به زندانیان مذکور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما