پنجشنبه 29 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور - 3 7 1386

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور - 3 7 1386   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

        با احترام تصویر بخشنامه شماره 7137/86/1ـ 3/7/1386 ریاست محترم قوه قضائیه ‏جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

        با آن که به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی ‏‏«وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن ‏اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.»‏
        اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که ‏به‌مناسبت شغل قضایی سابق خود در یکی از پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی ‏صادر کرده بود، زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضایی فراهم کرده‌است!‏
        از آنجا که توسل به چنین اقداماتی، تخلف از قانون و سبب بی اعتباری احکام ‏سابـق‌الصدور می‌گردد، لزوماً خاطرنشـان می‌گردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی ‏به‌ مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پرونده‌ای اظهارنظر یا حکمی صادر کرده‌باشد ‏برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراین در صورت مشاهـده ‏هرنوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون ‏برنامه سـوم توسعـه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی ‏به عمل آید.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما