شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور – مصوب 1385

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور – مصوب 1385   
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور – مصوب 1385

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

    تصویر بخشنامه شماره17988/85/1ـ 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

 

    پیرو بخشنامه شماره م/6763/1ـ 22/4/1374 در مورد اسکناس‌های مجعول:

    به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسی‌های فنی و تخصصی و نیز تکمیل آرشیو جعل اسناد بانکی اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضایی به موضوع اسکناس‌ها و چک‌های مسافرتی مجعول رسیدگی می‌نمایند، پس از طی مراحل قضایی به جای صدور دستور امحای آنها اسناد مجعول را به همراه نتیجه رسیدگی، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما