شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور – 16 3 1384

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور – 16 3 1384   
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور – 16 3 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

    با احترام، تصویر بخشنامه شماره 3136/84/1 مورخ 16/3/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوة قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

 

    نظر به اینکه مشاهده می‌شود بعضی از قضات، نسبت به مرتکبان جرائم مربوط به مواد مخدر، همچنان به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسی یا صدور حکم برائت صادر می‌نمایند، در حالی که مواد32، 33 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با تمدید بعدی، برای صدور قرار بازداشت قایل به تفصیل و ترتیب خاصی گردیده‌اند که در اغلب دادسراها و محاکم مراعات می‌گردد.

    به منظور ایجاد روش واحد و کاهش میزان صدور این نوع قرار، اقتضاء دارد از این به بعد در جرائم مربوط به موادمخدر نیز مانند سایر جرایم، با رعایت قیود و شرایط مندرج در مواد 32، 33 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازین مذکور، اجتناب گردد.

 

سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی ـ رئیس قوه قضائیه

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما