شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 22 1 1384

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 22 1 1384   
بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 22 1 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     با احترام؛ تصـویر بخشنـامــه شمــاره 525/84/1 ـ 22/1/1384 ریـاست مــحترم قوه‏قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‏گردد.

 

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه و مستشار دیوانعالی کشور ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور

 

     به منظور جلوگیری از اشاعه منکرات و جرائم منافی عفت عمومی (فحشاء)، حفظ حیثیت مرتکبان احتمالی این جرائم و پیشگیری از تبادل بی‏مورد این قبیل پرونده‏هــا بین‏مراجع مختلف قضائی و با توجه به اختیارات حاصل از تبصره 3 الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی 28/7/1381، لازم است برای مدت 3 سال دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشکیل شود.

     بدین جهت رؤسای محترم دادگستری استان با بررسیهای کافی سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غیر از مرکز استان) را که از حیث سن، تجربه و تأهل برای عضویت دادگاه کیفری استان، مناسب باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفی نمایند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضائی آنان صادر گردد و هر بار که لازم باشد با حضور دادستان محل یا نماینده وی، براساس موازین به موارد مطروح رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر نمایند.

     همچنین دادستان شهرستانهائی که دادگاه کیفری استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامی این قبیل منکرات در گزارش مأمورین یا شکایت شاکی و مادام که با بررسیهای لازم معلوم نشده است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت محاکم کیفری استان می‏باشد نباید نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرکز استان اقدام نمایند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مرکز استان، طبق قسمت اخیر تبصره (3) ماده 3 اصلاحی قانون مذکور از جهت ضرورت، تحقیقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظیم کیفر خواست پرونده تکمیلاً به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی ‏شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما