شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

اصلاحیه بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384

اصلاحیه بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384   
اصلاحیه بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

   با احترام تصویب اصلاحیه بخشنامه شماره 1614/84/1ـ 11/2/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

اصلاحیه بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

 

   بدینوسیله سال 1364 مندرج در متن بخشنامه شماره 1614/84/1ـ 11/2/1384 در ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی، بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی به سال 1346 و عبارت «مقامات بهداشتی کشور» به عبارت «وزارت مرقوم» اصلاح می‌گردد.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما