جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

شركت مختلط سهامي - علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

شركت مختلط سهامی نیز همانند شركت مختلط غیر سهامی مهجور مانده و اشخاص رغبت چندانی به تشكیل این نوع شركت از خود نشان نمی دهند.
این امر البته به دلائل مختلفی است كه برخی از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شركای ضامن است و به همان دلایلی كه اشخاص را از تشكیل شركت تضامنی منع می كند از تشكیل این شركت نیز باز داشته است و چون در بحث شركت تضامنی بدان اشاره از تكرار آن خودداری میشود.

برخی دلائل دیگر مربوط به شركای سهامی است كه در بخش مربوط به علل مهجوریت شركت مختلط غیرسهامی توضیح داده شد و از تكرار آن خودداری می شود. ولی در خصوص دلائل مربوط به شركای سهامی ذكر یك نكته مهم است كه بدان اشاره می شود:

یكی از دلائل اهمیت شركت مختلط سهامی درگذشته این بود كه تشكیل شركت سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود. در صورتی كه تشكیل شركت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشكیل شركت های سهامی و هم چنین با پیش بینی شركت های با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشكیل شركت مختلط سهامی پیدا نمی شود.

مجموعه این دلایل و عوامل سبب شده تا از تعداد این شركت های كاسته شده و روز به روز نیز عرصه را به نفع شركت های سهامی و با مسئولیت محدود خالی نمایند.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما