پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_اداره شركت

شركت مختلط سهامي - اداره شركت

اداره این شركت همانگونه كه ماده ١٦٤ ق.ت صراحت دارد با شریك یا شركای ضامن می باشد ماده فوق می گوید: (مدیریت شركت مختلط سهامی مخصوص به شریك یا شركای ضامن است).
این امر به خاطر مسئولیت سنگینی است كه شركای مذكور در برابر طلبكاران شركت دارند چرا كه مسئولیت شركای شركت سهامی فقط تا میزان آورده است در حالی كه شركای ضامن از دارایی خود باقیمانده دیون شركت را باید بپردازند. بنابراین باید به نحوی مدیریت نمایند كه پاسخگوی اعمال و فعالیت های خود در شركت باشند.
با توجه به این ماده شركای سهامی حقی در اداره امور شركت ندارند اما این امر آنها را از وظیفه نظارتی منع نمی كند و مانع از آن نمی شود كه آنها در جریان امورشركت قرار گیرند.
ماده ١٦٥ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدودیت در مورد هیئت نظار اشعار داشته: ٩در هر یك از شركتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركا برقرار می شود واین هیئت را مجمع عمومی شركا بلافاصله بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور شركت معین می كند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود...) بنابراین شركای سهامی نیز می توانند عضو هیئت نظار باشند.
از طرف دیگر ماده ١٧٠ ق.ت. نیز درمورد حق اطلاع شركا اشعار داشته است كه: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مركز اصلی شكرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل كند).

با توجه به مطالب فوق باید گفت شركای سهامی در اداره امور شركت نقشی ندارند ولی می توانند عضو هیئت نظار شده بر امور شركت نظارت كرده و در جریان مسائل شركت قرار بگیرند.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما