جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_حدود مسئوليت شركا

شركت مختلط سهامي - حدود مسئوليت شركا

همانگونه كه از تعریف فوق برمی آید دو نوع شریك در شركت فوق وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد كه به بیان آن می پردازیم:
ماده ١٦٢ ق.ت. می گوید:(... شركای سهامی... مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است كه در شركت دارند...) بنابراین گروه اول از شركا كه سرمایه شركت را تامین می كنند به صراحت ماده مذكور فقط تا میزان سرمایه خود كه درشركت گذاشته اند مسئولیت دارند و رد صورتی كه تمام سرمایه تعهد شده خود را به شركت نداده باشند در صورت ورشكستگی مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد كرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:(هر گاه شركت مختلط سهامی ورشكسته شود و شركای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخت باشند مدیر تصفیه آنچه راكه برعهده آنها باقی است وصول می كند). ورد صورتی هم كه شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصریح دارد كه :(... هریك از طلبكاران شركت می توانند به هر یك از شركای سهامی كه از بابت قیمت سهام خود مدیون شركت رجوع كرده در حدود بدهی آن شری طلب خود را مطالبه نمایند. مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یك از شركای سهامی را ندارند.)
در خصوص شریك ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار می دارد: (شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت صهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود و در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود)
بنابراین برخلاف شركا دسته اول شركا تضامنی چون اعتبار و كار و صنعت خود را به شركت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی كه سرمایه شركت نتواند پاسخ بدهی های شركت را بدهد خود آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند. و در واقع همان مقررات شركت تضامنی در اینجا حاكم می باشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما