پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مشاركت اشخاص حقوقي در شركت به عنوان شريك ضامن

شركت مختلط سهامي - مشاركت اشخاص حقوقي در شركت به عنوان شريك ضامن

این بحث در خصوص شركت های غیر سهامی نیز مطرح است كه آیا اشخاص حقوقی می توانند به عنوان شریك ضامن عضو شركت شوند یا نه؟ عده ای اعتقاد دارند كه چون شریك ضامن در شركت های مختلط كار و صنعت خود را در شركت می گذارند باید حتما شخص حقیقی باشند. بعلاوه اینكه برخی معتقدند این اشخاص نمی توانند عضو شركت تضامنی گردند. این نگرش به نظر نمی رسد چندان قابل دفاع باشد چرا كه در شركت های تضامنی نیز مسئولیت هر شریك تا میزان دارایی وی می باشد كه در خصوص اشخاص حقوقی هم نمی تواند با مانعی موجه شود و از طرف دیگر اشخاص حقوقی نیز می توانند تخصص خود را به شركت آورند مضافا به اینكه ماده ٥٨٨ ق.ت. تصریح می كند كه:(شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذلك).
بنابراین دلیلی وجود ندارد كه اشخاص حقوقی نتوانند به عنوان شریك ضامن در شركت های مذكور عضو شوند.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما