پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

شركت مختلط غيرسهامي - علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

همانگونه كه در تعریف این شركت گذشت این شركت دو نوع شریك دارد. یك عده شركای ضامن هستند و شركای دیگر مسئولیت محدود دارند و مسئولیت آنها به اندازه سرمایه ای است كه به شركت آورده اند.
نگاهی به قواعد و مقررات و مسئولیت شركا مبین این است كه این شركت همانند شركت های مضاربه ای قانون مدنی كه عده ای كه سرمایه دارند و نمی خواهند. مستقیما فعالیت تجارری كنند یا نمی توانند تجارت نمایند سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار می دهند كه فاقد سرمایه اما واجد تخصص و صنعت هستند. تا در نتیجه فعالیت شركای ضامن در سود سرمایه خود سهیم شوند اما امروزه ازاین نوع شركت ها كاسته شده و این امر به دلایل متعددی می باشد كه ذیلا بدان اشاره می شود:
برخی از دلایل مذكور همان دلایل كاهش رغبت افراد به این نوع شركت می باشد.

برخی دلایل دیگر مربوط به موانع و محدودیت های داخل خود شركت و برخی دیگر تسهیلاتی است كه در تشكیل شركتهای دیگر وجود دارد می باشد كه ذیلا بدان اشاره می شود:

- ماده ١٤٨ ق.ت. می گوید: (هیچ شریك با مسئولیت نمی تواند بدون رضایت سایر شركا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود به او داخل در شركت كند) و این خود محدودیت بزرگی است كه برای شریك شركت مذكور قائل شده است و آنها را به سمت تشكیل شركت های سرمایه ای می كشاند.

- گر شخصی بدون رضایت سایر شركا داخل شركت شود این شخص نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتیش درامور شركت را خواهد داشت. این مطلب كه در ماده ١٤٩ ق.ت. آمده شركای شركت را با محدودیت بزرگی مواجه می سازد.

- مطلب دیگر در ماده ١٥٥ ق.ت آمد است. ماده مذكور می گوید:(هركس به عنوان شریك با مسئولیت محدود در شركت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشركه خود مسئول قروضی خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی كه بر خلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود).

- توسعه شركت های سهامی در قرون اخیر و امكان تشكیل شركت با مسئولیت محدود باعث شده است تا روز به روز اهمیت این شركت های كاسته شود. در روزگاران گذشته اگر محدود بودن مسئولیت شركایی كه سرمایه به این شركت ها می آورند باعث میل و رغبت آنها به این شركت ها می شد امروزه با وجود شركت های سهامی و با مسئولیت محدود كه مسئولیت همه شركا به میزان سرمایه آنهاست و از طرف دیگر برخلاف شركت مختلط غیرسهامی در انتخاب مدیران و اداره امور شركت نقش مستقیم دارند دیگر شركت مختلط آن اهمیت سابق خود را از دست داده و اشخاص سرمایه گذار را به سمت تشكیل شركتهای سهامی یا با مسئولیت محدود سوق می دهد. و از طرف دیگرفوت یا محجوریت شركا یا مدیر نیز تاثیری در امورشركت نداشته و شركا می توانند با تعیین مدیر یا مدیران دیگرموجودیت شركت را حفظ كنند.

مجموعه این عوامل و عوامل دیگری كه باشركت های دیگر یكسان است سبب شده اند كه امروزه این شركت ها مهجور بمانند به گونه ای كه از بدو تدوین قانون شاید تعداد انگشت شماری از این نوع شركت ها تشكیل و به ثبت رسیده باشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما