جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت تضامنی_عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف مديران در شركت هاي تضامني

بررسي اشكالات قانوني شركت هاي تضامني- نسبي- مختلط. - عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف مديران در شركت هاي تضامني

همچنین قانونگذار در خصوص حدود اختیارات و وظایف مدیران در شركت های تضامنی مقرراتی وضع ننموده است كه باید در این مورد نیز چاره بیندیشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما