جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

اصلاح عبارتي از ماده 125 قانون تجارت در خصوص شركت تضامني

بررسي اشكالات قانوني شركت هاي تضامني- نسبي- مختلط. - اصلاح عبارتي از ماده 125 قانون تجار در خصوص شركت تضامني

در ماده ١٢٥ ق.ت. كه مقرر شده: (هر كس به عنوان شریك ضامن درشركت تضامی موجودی داخل شود...) به نظر می رسد قید كلمه ضامن بی وجه است. زیرا هر شریكی وارد شركت شود ضامن است و در واقع همه شركا ضامن هستند نه آنكه شریكی ضامن و شریكی غیرضامن باشد. بنابراین حذف كلمه مزبور خالی از وجه نمی باشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما