پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_ارگان كنترل كننده (بازرس يا بازرسان) واشكالات قانوني

شرکت های سهامی عام و خاص - ارگان كنترل كننده (بازرس يا بازرسان) واشكالات قانوني

در شركت سهامی كنترل و اداره امور شركت بر عهده سهامداران است این كنترل به وسیله حق كسب اطلاع از امور شركت و حق رای در مجامع متجلی می گردد لكن تجربه نشان داده است كه كنترل سهامداران كافی نبوده و تقویت آن ضروری است. در گذشته خودسهامداران نظارت بر كار هیئت مدیره را عهده دار بودند ولی به سبب عدم حضور دائم آنان در اداره شركت و نیز نداشتن تخصص در امور اداری و مالی این نظارت در حفظ حقوق آنان موثر نبوده به همین دلیل از دیرباز در قوانین مختلف جهان پیش بینی كرده اند كه اشخاص ثالث بر كار هیئت مدیره نظارت داشته باشند. این اشخاص درقانون تجارت ١٣١١ (مفتش) و در لایحه قانونی ١٣٤٧ (بازرس) نامیده شده اند.
در قانون تجارت ١٣١١ به اختصار به تكالیف مفتشان شركت سهامی اشاره شده و فقط سه ماده (مواد ٦٢ لغایت ٦٤) به این ركن اساسی شركت سهامی اختصاصی داده بود.
در لایحه قانونی سال ١٣٤٧ به تبعیت از قانون ١٩٦٦ فرانسه مواد بیشتر و مفصل تری به امر نظارت در شركت سهامی اختصاس داده شده است كه با بررسی آنها به ترتیب وضعیت بازرسی و اختیارات و مسئولیت های او پی خواهیم برد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما