پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

شرايط اشتغال تبعه بيگانه از نظر قانون كار

شرايط اشتغال به كار اتباع بيگانه در ايران - شرايط اشتغال تبعه بيگانه از نظر قانون كار

الف - بخش دولتی
مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و ...

ب - بخش پروژه
این بخش كسانی هستند كه با دولت قرارداد دارند برای نصب و راه اندازی مجتمع هائی مانند فولاد پتروشیمی و نفت و غیره مشروط بر اینكه كلیه كارمندان و كاركنان استخدامی شان با ایرانیان تشابه تخصصی نداشته باشند(اینان كارفرمایان خارجی هستند). مانند شركتهای بللی فوكی یا سایپم.

ج - بخش خصوصی
این بخش شامل بخش هی تجاری بازرگانی نمایندگی های خارجی و نیز شركتهای داخلی كه نیاز به كارشناس خارجی دارند می باشد شركتهای این بخش باید در ایران به ثبت رسیده باشند چه شركت خارجی باشد مانند میتسوبیشی و چه ایرانی باشد مانند فرش كاشان.
ارائه روزنامه رسمی جهت اثبات موضوع فوق به وزارت كار الزامی است.

د- بخش كارفرما
در این بخش همسر تبعه خارجی ایرانی است همسرایرانی و او را به كار می گمارد . در این صورت بدون دیگر پروانه كار صادر می شود وحداكثر همكاری با حداقل شرایط نسبت به آنها صورت می گیرد.
اداره اتباع بیگانه (وزارت كار) مشخصا پروانه كار صادر می نماید و نیاز به كسب مجوز سایر مقدمات نیست دخالت نیروی انتظامی جهت اقامت تبعه خارجی می باشد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما