جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

اشتغال به كار بيگانگان در ايران از نظر قانون تامين اجتماعي

شرايط اشتغال به كار اتباع بيگانه در ايران - اشتغال به كار بيگانگان در ايران از نظر قانون تامين اجتماعي

اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار می شود. اگرتبعه بیگانه دركشور خود بیمه بود باید بیمه نامه موسسه بیمه گذار و مزایای مورد استفاده و ... را كه به تائید سفارت ایران دركشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تامین اجتماعی ایران انطباق داشت نامیرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق پرداخت بیمه اجباری است.
نتیجه
با مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون تجارت ایران و حقوق فرانسه و انگلیس درباره شركتهای تجارتی وموسسات غیر تجارتی و بررسی مقررات مالیاتی و ثبت شركتهای خارجی و اشتغال به كار اتباع بیگانه ملاحظه شد كه قانون ایران دارای نواقص فراوانی می باشد ومشكلات عدیده ای را تنظیم روابط بازرگانی بین افراد جامعه با یكدیگر و با شركتهای خارجی فراهم ساخته است.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما