پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_نتيجه

شركت با مسئوليت محدود - نتيجه

شركت با مسئولیت محدود كه حداقل از دو نفر تشكیل می گردد اگر یكی از شركا فوت نماید برای بقی شركت قانون تجارت نصی را پیش بینی نكرده است. به نظر می رسد كه همانند حقوق فرانسه شركت بتواند به بقای خود ادامه دهد مگر اینكه اشخاص ذینفع تقاضای انحلال آن را بنمایند.در مورد عزل مدیر یا مدیران نیز در صورت بروز اختلاف مشكلاتی وجود دارد و ماده ١٠٥ قانون تجارت به اجمال برگزار شده است. ضمنا مسئولیت جزایی پیش بینی شده در ماده ١١٥ قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب آن (١٣١١) و پیش بینی ماده واحده راجع به كلاهبرداری بعلت سنگین بودن مجازات تناسب با جرم ارتكابی ندارد. هم چنین پیش بینی مجمع عادی و فوق العاده و برقراری سیستم بازرسی برای حمایت از حقوق شركا و اشخاص ذینفع ضروری می باشد مشكلات قانونی موجب گردیده كه با توجه به استقبال مردم از این شركت دعاوی زیادی در دادگستری مطرح گردد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما