جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مسئوليت مدني و جزايي

ارگان تصميم گيرنده شركت با مسئوليت محدود - مسئوليت مدني و جزايي

اگر مجامع عمومی شركت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شركا یا اشخاص ثالث متضرر گردند زیان دیده می تواند براساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی كه شركا با استناد به تصمیم مجامع مرتكب جرائمی از قبیل كلاهبرداری و غیره بشوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.

 

معافيت از ماليات بر درامد - جرائم مالياتي

مقررات مالياتي شركتها و موسسات ايراني و خارجي - معافيت از ماليات بر درامد - جرائم مالياتي

معافیتها

معافیتهای مالیاتی مندرج در مواد ٢ و ١٣٢ تا ١٤٦ ق.م.م. به شرح زیر می باشد:
١- مقررات ماده ١٨٩ ق.م.م.
٢- درآمد حاصله از كلیه فعالیتهای مربوط به رشته كشاورزی دامداری دامپروری پرورش ماهی زنبور عسل و پرورش طیور..
٣- موسسات عام المنفعه واحدهای تولیدی و معدنی كه در خارج از شعاع ١٢٠ كیلومتری مركز تهران و ٥٠ كیلومتری مركز اصفهان بخصوص در نقاط محروم كشور ایجاد گردد.
٤- مركز فرهنگی - هنری كه دارای پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت ٥ سال و در صورتی كه حوزه فعالیت مراكز مذكور در مناطق محروم كشور باشد این معافیت تا ٨ سال نیز قابل افزایش می باشد.
٥- در آمد شركتهای تعاونی و روستائی عشایری كشاورزی صیادان كارمندی دانشجویان دانش آموزان و اتحادیه های انها.
٧- ماده ١٤٣ ق.م.م.معافیت مالیاتی شركتهائی را پیش بینی می كند كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.

جرائم مالیاتی
١- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تكمیل ننمودن قسمتهائی كه مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه - دفتر كل) به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین ١ تا ٢٠ درصد می باشد.

٢- عدم پرداخت مالیات موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل ٥/٢ % مالیات به ازا هر ماه خواهد بود (ماد ١٩٠ اصلاحی ١/١/٧٢ ).

٣- مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درامد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مكلف به كسر و ایصال ان بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی (اعم از شركت یاموسسه) مسئولیت تضامنی دارند (ماد ١٩٨ ق.م.م.)

٤- در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره درماده ١٩٨ علاوه بر مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ٢٠% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

٥- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر برخلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماده تا ٢ سال می باشد این مجازات در مرودمدیر یا مدیرانی كه از انجام وظایف فوق خودداری كرده و موجبات تشخیص مالیات كمتر از میران واقعص را فراهم سازند اعمال خواهد شد.

٦- در مورد ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالیاتی ماده ٢٠٢ ق.م.م. مطابق تبصره ١ این ماده در مواردی كه بدهی مالیاتی قطعی نشده باشدن حكم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود و نیز بنابر تبصره ٢ این ماده در صورتی كه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل وانتقال اموال خود به همسر با فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 
مطالب بیشتر...
ثبت شركت روش ثبت شعبه شركت خارجي
ثبت تغييرات در شركتهاي خارجي روش ثبت شركتهاي خارجي
مقررات جزائي موسسات غير تجاري
تعريف و تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني ارگان اداره كننده
ارگان تصميم گيرنده ارگان كنترل كننده
ادغام انحلال وتصفيه تشكيل شركت مختلط سهامي
ارگان اداره كننده شركت مختلط سهامي ارگان كنترل كننده شركت
ارگان تصميم گيرنده شركت بطلان شركت مختلط سهامي
انحلال وتصفيه تعريف سهام و انواع آن
تعريف و وضعيت حقوقي شركاي شركت تعريف وضعيت حقوقي شركاي شركت مختلط غير سهامي
تشكيل شركت مختلط غير سهامي ارگان اداره كننده شركت مختلط غيرسهامي
ارگان تصميم گيرنده انحلال و تصفيه
تعريف و خصوصيات شركت نسبي انحلال شركت تضامني
ثبت شرکت تضامنی_اداره شركت تضامني تقسيم سود
تاسيس شركت تضامني مسئوليت شركاي تضامني در مقابل طلبكاران شركت
مسئوليت شركا در مقابل طلبكار شخصي خود ثبت شرکت_انحلال شركت با مسئوليت محدود
ثبت شرکت_تصفيه شركت با مسئوليت محدود كليات
تصميمات عادي تصميمات فوق العاده
انتخاب هيئت نظار ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي مديران
محدوديت اختيارات مديران ثبت شرکت_قلمرو اختيارات مديران
انتخاب و عزل مديران مسئوليت مدني و جزايي راجع به تشكيل شركت
شرايط ماهوي شرايط شكلي
تعريف شركت خصوصيات شركت
انحلال شركت سهامي تصفيه شركت سهامي
ارگان تصميم گيرنده شركت سهامي مسئوليت مدني و جزائي ارگان تصميم گيرنده
مجمع عمومي فوق العاده مقررات مشترك راجع به مجامع عمومي عادي و فوق العاده
مجمع عمومي عادي اوراق قرضه (اوراق سرمايه گذاري)
مسئوليت مدني و جزائي راجع به سهام و اوراق قرضه ثبت شرکت_روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود
مدارك لازم براي ثبت موسسه غير تجارتي كليات
ثبت شرکت_تعريف شركت با مسئوليت محدود اساسنامه موسسه غير تجارتي
قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركتهاي خارجي ثبت شرکت_اساسنامه شركت با مسئوليت محدود
مسئوليت مدني و جزائي راجع به تشكيل شركت تشكيل شركت سهامي عام
تشكيل مجمع عمومي موسس مدارك مورد نياز براي صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني در اداره ثبت شركتها
تشكيل شركت سهامي خاص تعريف شركت سهامي
انواع شركت سهامي جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص
نظريات مختلف شخص حقوقي در قانون تجارت ايران
شركتهاي سرمايه شركت هاي تضامني ونسبي
روش و مراحل ثبت شركت ( مشاركت ايراني و خارجي ) روش و مراحل ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي
مدارك مورد نياز ثبت موسسه قرض الحسنه اساسنامه صندوق قرض الحسنه
كليات مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي )


صفحه 2 از 3

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما