جمعه 02 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مقررات عمومي

ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌
ادامه مطلب...
 

علائم تجاري

ماده30ـ علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان

ادامه مطلب...
 
مطالب بیشتر...
طرحهاي صنعتي اختراعات
در آغاز اهليت قانوني و سهام و ثيقه مديران
ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي مديران منع دريافت حقوق يا پاداش
ثبت شرکت_منع رقابت با شركت منع مضمون عنه واقع شدن
ثبت شرکت_منع معامله با شركت محدوديت اختيارات مديران و مزايا
ثبت شرکت_قلمرو اختيارات مديران نحوه انتخاب مديران
ثبت شرکت_ارگان اداره كننده و اشكلات قانوني اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس
ثبت شرکت_ارگان كنترل كننده (بازرس يا بازرسان) واشكالات قانوني نحوه انتخاب قلمرو و محدوديت اختيارات مديران
ثبت شرکت_نحوه فعاليت هيئت مديره انتخاب وعزل بازرس يا بازرسان
ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي در شركت هاي سهامي تصفيه شركت هاي سهامي
مقايسه طرق كاهش اضافه ارزش سهامي يابهاي انتشار
ثبت شرکت_جرايم مربوط به مجامع عمومي شركت سهامي خاص مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
ثبت شرکت_مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ثبت شرکت_تفاوت شركت مختلط سهامي با غيرسهامي
ثبت شرکت_علل مهجوريت شركت مختلط سهامي ثبت شرکت_ساير شركت ها
ثبت شرکت_شركت هاي سهامي عام و خاص ثبت شرکت_شركت با مسئوليت محدود
ثبت شرکت_ نتيجه مفهوم تعاون
ثبت شرکت تعاونی_جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه ثبت شرکت تعاونی_استقلال شركت هاي تعاوني
ثبت شرکت_علل مهجوريت شركت مختلط سهامي ثبت شرکت_اداره شركت
ثبت شرکت_حدود مسئوليت شركا مشاركت اشخاص حقوقي در شركت به عنوان شريك ضامن
ثبت شرکت_اداره شركت عدم تعيين زمان براي تقسيم سود در شركت هاي تضامني
ثبت شرکت تضامنی_عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف مديران در شركت هاي تضامني لزوم تعيين مدير درشركت هاي تضامني
اصلاح عبارتي از ماده 125 قانون تجارت در خصوص شركت تضامني دلايل عدم اقبال شركت هاي تضامني و نسبي
ثبت شرکت_تشكيل شركت و مشكلات موجود ثبت شرکت_تصفيه شركت با مسئوليت محدود
ثبت شرکت_مجمع عمومي و هيئت نظار ثبت شرکت_نتيجه
ثبت شرکت_بطلان و ا نحلال شركت با مسئوليت محدود ثبت شرکت_خصوصيات شركت با مسئوليت محدود
ثبت شرکت_سهم الشركه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن ثبت شرکت_محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود درمقايسه با شركت سهامي
ثبت شرکت_نحوه اداره شركت قلمرو اختيارات و مسئوليت مديران مجمع عمومي موسس
مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان قلمرو محدوديت اختيارات بازرس يا بازرسان
محاسبه ميزان حق تقدم ثبت شرکت_در حقوق فرانسه
ثبت شرکت_در حقوق ژاپن ثبت شرکت_در حقوق انگلیس
ثبت شرکت_در حقوق آلمان ثبت شرکت_در حقوق ایالات متحده آمریکا
شرايط اشتغال تبعه بيگانه از نظر قانون كار تشريفات صدور پروانه كار
اشتغال به كار بيگانگان در ايران از نظر قانون تامين اجتماعي اعاده اعتبار و حيثيت
خاتمه ورشكستگي اداره تصفيه
وظايف اداره تصفيه آثار حكم ورشكستگي نسبت به قراردادهاي ورشكسته
آثار حكم ورشكستگي نسبت به ورشكسته محتوي حكم به موجب قانون تجارت
رسيدگي به دعوي و صدور حكم شرايط آغاز رسيدگي
اعلام ورشكستگي انواع ورشكستگي
تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت ماليات بر درآمد شركتهاي تجارتي و موسسات غير تجارتي
ثبت شرکت_تعريف شركت و وضعيت حقوقي شركاء ماليات اشخاص حقوقي خارجي


صفحه 1 از 3

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما