شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور - 26 9 1386

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور - 26 9 1386   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 با احترام تصویر بخشنامه شماره 9924/86/1ـ 26/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور

 به منظور تسهیل و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های محوله، به رؤسای کل دادگسترهای استان‌های کشور تفویض اختیار می‌شود که در اجرای مقررات بند یک ماده 23 و بند الف ماده 24 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان و صدور ابلاغ مأموریت برای قضات واجد شرایط استان مربوطه اقدام نمایند.
        لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما