پنجشنبه 29 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور – 17 10 1385

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور – 17 10 1385   
بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور – 17 10 1385

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

    تصویر بخشنامه شماره 18105/85/1 ـ 17/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور

 

    نظر به این که مطابق ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و درصورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.

    با توجه به این که نگهداری مواد مخدر ضبط‌شده، علاوه بر این که موجب مشکلات عدیده برای دادگستری‌ها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده، از نظر مسایل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع بیماری‌ها می‌شود، به رؤسای تمامی واحدهای قضایی تأکید می‌گردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ضبط مواد اشعاری وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم اقدام به موقع مسؤولین ذیربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

    رؤسای دادگستری‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما