شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور – 4 9 1384

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور – 4 9 1384   
بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور – 4 9 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

        تصویر بخشنامه شماره 18663/85/1ـ1/11/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

 

        پیرو بخشنامه شماره 11777/84/1 مورخ 14/9/1384 و به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هر گونه وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی محوله، به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا در خصوص:

        1ـ تعیین عضو قضائی، موضوع مواد 26 و 28 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی.

        2ـ تعیین عضو قضائی، موضوع ماده44 قانون تأمین اجتماعی (اصلاحی 27/7/1376 مصوب مجلس شورای اسلامی) اقدام نمایند.

        مدت ابلاغ احکام صادره برای اعضای منتخب یک سال می‌باشد و مقتضی است رؤسای کل محترم رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه، به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال نمایند.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما