شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384   
بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور – 11 2 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     بـا احترام؛ تصویر بخشنــامـه شمـاره 1614/84/1 ـ 11/2/1384 ریــاست مـحترم قوه‏قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‏گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه و مستشار دیوانعالی کشور ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور

 

     نظر به اینکه در ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی، بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی در صورت عدم احراز وقوع جرم، استرداد کالا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت رعایت مقررات ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشـامیدنی و آرایشی و بهداشتی مــصوب 1364 می‏باشد تا بـه منظور حـفظ سلامت و بهداشت جامعه از ورود و توزیع کالاهای غیربهداشتی و نیز تاریخ مصرف گذشته، جلوگیری شود، لذا به موجب این بخشنامه به کلیه قضات محترم ابلاغ می‏گردد تا پس از کسب نظر مقامات بهداشتی کشور نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام نمایند.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‏شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما