جمعه 02 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.
خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
83  49.1%
متوسط
46  27.2%
خوب
40  23.7%

تعداد آرا  :  169
اولین رای  :  دوشنبه ، 26 تیر 1391 ، 17:10
آخرین رای  :  يكشنبه ، 4 آبان 1393 ، 02:25

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما