فارسی
شنبه 03 آبان 1393
SamaLaw

By A Web Design Company

"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح - مصوب 7/5/1375

قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح - مصوب 7/5/1375   
قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح  - مصوب 7/5/1375

ماده واحده ـ از تاریخ 1/4/1375 حقوق پرسنل وظیفه براساس درصدهای زیر بر مبنای حداقل حقوق پرسنل کادر نیروهای ‌مسلح‌ ، موضوع بند ( الف‌ ) ماده (1) قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس ‌انداز ثابت‌ ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1368 ـ و بند ( الف‌ ) ماده (144) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب ‌اسلامی ـ مصوب 1370 ـ و اصلاحات بعدی محاسبه و پرداخت می‌شود:

ردیف درجه ـ درصد حقوقی‌

1سرباز یا ناوی ـ  35%

2سرباز دوم یا ناوی دوم ـ 40 %

3سرباز یکم یا ناوی یکم ـ 45%

4سرجوخه‌ ، رزم یار و سرناوی ـ‌50%

5گروهبان سوم‌ ،رزم آورسوم و مهناوی سوم ـ 60%

6گروهبان دوم‌ ،رزم آوردوم و مهنای دوم ـ 70%

7گروهبان یکم‌ ،رزم آوریکم و مهنای یکم ـ‌80%

8رزم‌دار دوم ـ 90%

9استواریکم‌ ، رزم ‌دار یکمی و ناوستوار یکم ـ 100%

10ستوان سوم و یا ناوبان سوم ـ 120%


11ستوان دوم یا ناوبان دوم ـ 140%

12ستوان یکم یا ناوبان یکم ـ 160%

13ستوان یکم پزشک یا ناوبان یکم پزشک ـ 180%

تبصره 1 ـ حقوق پرسنل وظیفه در دوران آموزش قبل از دریافت درجه یا سردوشی‌.

براساس درصدهای حقوقی زیر ـ بر مبنای حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح موضوع این قانون ـ محاسبه و پرداخت‌می‌شود:

          الف ـ پرسنل وظیفه ردیف‌های (1) الی (7) ـ    20%.

          ب ـ پرسنل وظیفه ردیف‌های (8) الی (10) ـ    30%.

          ج ـ پرسنل وظیفه ردیف (11) ـ  40%.

          د ـ پرسنل وظیفه ردیف‌های (12) و (13) ـ       50%.

 

تبصره 2 ـ نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح که پرسنل وظیفه در اختیار دارند مکلفند ، با توجه به ‌اعتبارات مصوب‌ ، امکانات زیست‌ ، پوشاک و خوراک مناسب‌ ،در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه آن (در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی ‌) برای آن فراهم کنند.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 ـ هرگونه تغییر و اصلاح درصدهای حقوقی موضوع این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌ و تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.

تبصره 4 ـ از زمان تصویب این قانون‌ ،ماده (21) قانون حقوق و مزایای مستمر ،پس انداز ثابت‌ ، حق بیمه و بیمه درمانی‌ مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1368 ـ و تبصره (3) آن و ماده (148) قانون مقررات استخدامی سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (3) آن لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

 

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما

آمار بازدیدکنندگان

1928امروزmod_datis_counter
4310دیروزmod_datis_counter
22480این هفتهmod_datis_counter
112815این ماهmod_datis_counter
1770557کل بازدیدهاmod_datis_counter